Создавање на прашање за вид услуга

Прашање за поправка

instalacija na vodovod i sanitarija site vidovi dovod-odvod

Ако сакате да испратите прашање до повеќе од еден ппримач, во страницата "Барање на професионалец" можете да побарате, да обележете ги саканите примачи и започнете со создавање на барање повторно.


Текстот требва да содржи барем 15 симбола.