Термоизолациона фасада

Premium

Premium | 169 | 03.06.2016 | 03.06.2016 | 1568 | 39

Адреса
Makedonija
Makedonija
Држава: (MK) Македонија

Опишување

Производство на материјали за изработка на термоизолациони фасадни како и материјали за хидроизолациони, декоративни материјали за завршни работи во градежништво. Изработка на фасади како и внатрешно малтерисување.

Јазици кои ги зборувате
Македонски
За контакти
Лице за контакт Premium
Работно време
Понеделник 08:30 - 17:30
Вторник 08:30 - 17:30
Среда 08:30 - 17:30
Четврток 08:30 - 17:30
Петок 08:30 - 17:30
Сабота не работен ден
Недела не работен ден
Видови услуги
 • Поправки, одржување и градежништво на згради и други објекти
  • Внатрешни и надворешни изолации
   • Специјализирана фирма
     Услуги
     • Rehabilitation of buildings
     • Services from alpinists
     • Soundproofing
     • Waterproofing
     • антикорозивна заштита
     • Внатрешна изолација
     • Други услуги
     • Надворешна изолација
     Карактеристики
     • Agricultural buildings
     • Express Services
     • Industrial buildings
     • Residential buildings
     • Urban infrastructure
     • With client materials
     • With the professional materials